Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku:

Správa 2017/2018        
Správa 2016/2017        
Správa 2015/2016, Prílohy:  FG ZŠ 2015/16 FG SŠ 2015/16
Správa 2014/2015        
Správa 2013/2014        
Správa 2012/2013