Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Pracovné ponuky

Štátna školská inšpekcia, Bratislava
prijme do pracovného pomeru

administratívnu pracovníčku – sekretárku na pracovisko Školské inšpekčné centrum Bratislava, Černyševského 27, Bratislava – Petržalka 

kvalifikačný predpoklad:

  • úplné stredné vzdelanie

plat:

  • podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • platová trieda 4, rozpätie platu 642,00 € – 771,00 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe
  • po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku 

benefity:

  • týždenný pracovný čas – 37,5 hodiny
  • výmera dovolenky dlhšia o 5 dní
  • poskytovanie stravovacích poukážok 

pracovný pomer: neurčitý čas 

nástup: 1. júla 2020

bližšie informácie: Ing. Jarmila Belešová, osobný úrad, 02/60 10 26 15 

 


 Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

o z n a m u j e,

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: http://open.slovensko.sk/VK

V súčasnosti sú vypísané vonkajšie výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov v Školskom inšpekčnom centre Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice a v Úseku inšpekčnej činnosti a užšie vnútorné výberové konanie na miesto zástupcu riaditeľa ŠIC Nitra.

V súčasnosti nie sú vypísané výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov.

 

18. jún 2020