Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Pracovné ponuky

 Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

o z n a m u j e,

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: http://open.slovensko.sk/VK

V súčasnosti nie sú vypísané výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov.


Štátna školská inšpekcia , Staré grunty 52, 841 02 Bratislava
prijme do pracovného pomeru

 • mzdového účtovníka s nástupom od 1. decembra 2020.

Požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti mzdového účtovníctva
 • vítané ovládanie práce v systéme VEMA
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť a komunikatívnosť
 • ovládanie práce s PC (WORD, EXCEL, INTERNET)

Plat:

 • 5. platová trieda podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
 • tarifný plat v rozpätí od 699,50 € do 830,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe
 • možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od kvality vykonávanej práce 

Benefity:

 • 37,5 hodinový pracovný čas
 • pružný pracovný čas
 • dovolenka dlhšia o jeden týždeň 
 • bezplatné poskytovanie stravných lístkov

ďalej prijme 

 • upratovačku na základe dohody o pracovnej činnosti s nástupom od 1. decembra 2020
 • výkon práce : 10 hodín týždenne

Miesto výkonu práce: Školské inšpekčné centrum Banská  Bystrica, Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

Odmena: 4€/ hod.

 

 

14. október 2020