Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Pracovné ponuky

 Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

o z n a m u j e,

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: http://open.slovensko.sk/VK

V súčasnosti sú vypísané výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov v Školskom inšpekčnom centre Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina a Prešov a na miesta zástupcov riaditeľov ŠIC.


28. august 2019