Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Faktúry 2020

január   február  marec  apríl  máj  jún  júl  august  september
október                
                 

Objednávky 2020

január   február  marec  apríl  máj  jún  júl  august  september
október                
                 

Faktúry 2019

január  február  marec apríl  máj  jún júl august september
október november  december            

Objednávky 2019

január  február  marec apríl  máj  jún júl august september
október november  december

Faktúry 2018

január  február   marec  apríl   máj  jún  júl august  september
október november   december            

Objednávky 2018

január  február   marec  apríl   máj  jún  júl august  september
október november   december            

Faktúry 2017

január  február  marec  apríl  máj  jún  júl  august  september 
október  november  december            

Objednávky 2017

január  február   marec  apríl  máj  jún  júl  august  september 
október  november  december            

Faktúry 2016

január  február  marec  apríl  máj  jún  júl  august  september 
október  november  december             

 

 

Objednávky 2016

január  február  marec  apríl  máj  jún      august   september 
október   november  december             

 Faktúry 2015

január - marec   apríl  máj  jún  júl  august  september 
október november december         

 

 Objednávky 2015

január - apríl  máj  jún  júl  august  september 
október november december       

 

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010  

Zmluvy 2011

Zmluvy 2012 - 2015

Faktúry 2011

Faktúry 2012

Faktúry 2013

Faktúry 2014

Objednávky 2011

Objednávky 2012

Objednávky 2013

Objednávky 2014