Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Organizačná štruktúra

 Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry

Zoznamové zobrazenie organizačnej štruktúry

 • Hlavný školský inšpektor
  • Kancelária HŠI
  • Úsek inšpekčnej činnosti
   • Námestník HŠI pre ÚIČ
   • Oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií
   • Oddelenie plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov
  • Ekonomický odbor 
   • Riaditeľ
   • Oddelenie ekonomických a mzdových činností
   • Oddelenie informačno-komunikačných technológií 
   • Sekretariát
  • Osobný úrad
   • Riaditeľ
   • Oddelenie personálnych činností a vzdelávania
   • Oddelenie medzinárodnej spolupráce a vzťahov s verejnosťou
  • ŠIC Bratislava
  • ŠIC Trnava
  • ŠIC Trenčín
  • ŠIC Nitra
  • ŠIC Žilina
  • ŠIC Banská Bystrica
  • ŠIC Prešov
  • ŠIC Košice

Prílohy na stiahnutie

  Organizačný poriadok
  Štatút
  Zriaďovacia listina