Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Archív verejného obstarávania

Zadanie zákazky - dodávka a montáž kobercov - Výkaz výmer
Zadanie zákazky - maliarske práce -  Výkaz výmer Príloha
Zadanie zákazky - softvérová licencia
Zadanie zákazkyvýmena podlahovej krytiny -  Výkaz výmer
Zadanie zákazky - maliarske práce Výkaz výmerPríloha - ZRUŠENÁ
Zadanie zakázky - proaktívny monitoring serverov - Príloha
Zadanie zákazky - softvérová licencia
Zadanie zákazky - Havarijné pistenie motorových vozidiel do 3,5 t.
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Bratislava
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Banská Bystrica
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
  Príloha 3 
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Košice
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Nitra
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Prešov
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Trenčín
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Trnava
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
  Zadanie zákazky - Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Žilina
Zadanie
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Zadanie zákazky - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Vysvetlenie k zadaniu zákazky - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zadanie zákazky - sťahovanie kancelárskeho nábytku.
Zadanie zákazky - sťahovanie kancelárskeho nábytku

Správa podľa § 21 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2011
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2012
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2013
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oznámenie o otváraní časti ponúk „OSTATNÉ“ – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“
Oznámenie o otváraní časti ponúk „Kritériá“ – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“