Hlavné menu

Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2019/2020

predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 30. augustu 2019.

Plán inšpekčnej činnosti na školský rok 2019/2020