Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Objednávky

Zmluvy platné a úèinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpoètových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Zmluvy, ktorých platnos skonèila v období do 9. júla 2010

Zmluvy od 1. januára 2011
Faktúry
Objednávky

2011

001_2011_90 (0.35Mb)
002_2011_60 (0.34Mb)
003_2011_60 (0.34Mb)
004_2011_80 (0.33Mb)
005_2011_90 (0.34Mb)
006_2011_80 (0.36Mb)
007_2011_80 (0.33Mb)
008_2011_90 (0.36Mb)
009_2011_90 (0.33Mb)
010_2011_70 (0.35Mb)
011_2011_90 (0.36Mb)
012_2011_90 (0.39Mb)
013_2011_90 (0.34Mb)
014_2011_90 (0.33Mb)
015_2011_90 (0.34Mb)
016_2011_80 (0.34Mb)
017_2011_80 (0.34Mb)
018_2011_90 (0.34Mb)
019_2011_90 (0.32Mb)
020_2011_P (0.41Mb)
021_2011_60 (0.35Mb)
022_2011_50 (0.37Mb)
023_2011_90 (0.81Mb)
024_2011_50 (0.33Mb)
025_2011_70 (0.35Mb)
026_2011_P (0.36Mb)
027_2011_40 (0.32Mb)
028_2011_40 (0.29Mb)
029_2011_40 (0.3Mb)
030_2011_30 (0.3Mb)
052_2011_P (0.39Mb)
083_2011_80 (0.34Mb)
109_2011_80 (0.44Mb)
123_2011_90 (0.21Mb)