Domov
Štátna školská inšpekcia
Štátna školská inšpekcia

Objednávky

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zmluvy od 1. januára 2011
Faktúry
Objednávky

2011

001_2011_90 (0,35Mb)
002_2011_60 (0,34Mb)
003_2011_60 (0,34Mb)
004_2011_80 (0,33Mb)
005_2011_90 (0,34Mb)
006_2011_80 (0,36Mb)
007_2011_80 (0,33Mb)
008_2011_90 (0,36Mb)
009_2011_90 (0,33Mb)
010_2011_70 (0,35Mb)
011_2011_90 (0,36Mb)
012_2011_90 (0,39Mb)
013_2011_90 (0,34Mb)
014_2011_90 (0,33Mb)
015_2011_90 (0,34Mb)
016_2011_80 (0,34Mb)
017_2011_80 (0,34Mb)
018_2011_90 (0,34Mb)
019_2011_90 (0,32Mb)
020_2011_P (0,41Mb)
021_2011_60 (0,35Mb)
022_2011_50 (0,37Mb)
023_2011_90 (0,81Mb)
024_2011_50 (0,33Mb)
025_2011_70 (0,35Mb)
026_2011_P (0,36Mb)
027_2011_40 (0,32Mb)
028_2011_40 (0,29Mb)
029_2011_40 (0,3Mb)
030_2011_30 (0,3Mb)
052_2011_P (0,39Mb)
083_2011_80 (0,34Mb)
109_2011_80 (0,44Mb)
123_2011_90 (0,21Mb)